ODRZANA PRVA SEDNICA RUKOVODSTVA SACEN INTERNATIONALA U 2017. GODINI

 

 

ALE_4964.JPG

U hotelu Palas- UTŠ Beograd dana 25.02.2017. održana zajednička sednica rukovodstva Upravnog odbora, Skupštine, Nadzornog odbora i resornih-strukovnih odbora.

Sednicom je presedavao predsednik Sacen Internationala prof. dr Dragan Gligorijević.

Na odrzanoj sednici donete su sledeće odluke i zaključci:

1.Potvrdjena lista dobitnika priznanja najboljim u turizmu Mediterana i jugoistočne Evrope za 2016. godinu.

2.Proglašeni najbolji izlagači na 39. Medjunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

3.Doneta odluka da se obrazuje Balkanski kulinarski institut po idejnom konceptu autora gospodina Muradina Rebronje  po uzoru na Američki kulinarski institut sa sedištem u Novom Pazaru.

3.Doneta odluka da se 29.4.2017. organizuje podela priznanja najboljima u turizmu Mediterana i jugoistočne Evrope TURISTIČKOG OSKARA ZLATNO TURISTIČKO SRCE.

Svečanost će biti upriličena za vreme otvaranje letnje turističke sezone 2017. godine u Skadarliji koju zajednički organizuju društvo „Skadarlija“ i Turistička organizacija Beograda.

Jednoglasno rukovodstvo je prihvatilo informaciju o osnovanoj internacionalnoj Sacen akademiji sa sedištem u Opatiji i trening centrom za dualno obrazovanje u hotelu Palas u Beogradu.

Usvojen je i kalendar turističkih manifestacija Sacen Internationala za 2017. godinu kao i program edukativnih treninga za potrebe ugostiteljsko-turističke privrede i dualnog obrazovanja.

Predsedništvo je donelo odluku da se svi neaktivni članovi opomenu i izjasne da li žele da nastave aktivan rad u organima i telima Sacen Internationala ili da podnesu ostavku na tim funkcijama, odnosno da budu smenjeni-razrešeni.

Takodje je doneta odluka da se članovi Sacen Internationala koji nanose štetu našem poslovnom udruženju isključe iz naše organizacije a da se protiv pojedinih podnese tužba i krivična prijava.

Sa velikim oduševljenjem pokrenuta je inicijativa da se u predstojećoj rekonstrukciji Vlade Republike Srbije formira resor- Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Ovakva inicijativa se vec dugi niz godina pokreće i čvrsto verujemo da će sad ovo biti realizovano jer Evropska Unija tako nešto predlaže a sa time se slažu i poslenici iz ugostiteljsko-turističke privrede Srbije kao i sva strukovna udruženja,sindikati ,naučno obrazovne institucije  i komore poučeni pozitivnim primerom, postignutim rezultatima u turizmu Republike Crne Gore koja ima takvo ministarstvo.

Sednica je završena zaključkom da se još aktivnije radi na pridobijanju novih članica Sacen Internationala u regionu jugoistočne Evrope i Mediterana kao i da se obogati ponuda stručnih usluga Sacen Internationala.

Generalni sekretar Sacen Internationala
Prof. dr Ostoja BarašinSacen International

Međunarodni centar za razvoj turizma i ugostiteljstva

Dr Ivana Ribara br.77/3,
11070 Novi Beograd

tel: +381 (0)11 215 45 45
tel: +381 (0)63 225 422

sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com

Prof.dr Dragan Gligorijević, 
Predsednik Sacen International-a

Copyright © 2016 Prof.dr Dragan Gligorijević sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com tel: +381 (0)63 225 422