Sednica presedništva - rukovostva Upravnog odbora, Skupštine,resornih odbora i Nadzornog odbora Sacen International-a,

Poštovani,

Na osnovu hitno ukazane potrebe sazivam sednicu presedništva -  rukovostva Upravnog odbora, Skupštine,resornih odbora i Nadzornog odbora Sacen International-a,  27. maja (subota) 2017.god. s početkom u 12 časova, u banket sali hotela Palace, Beograd.

.                                                                 

                                                                DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje izveštaja  o radu Sacen Internationala u periodu od 01.januara do 27. Maja 2017.godine.

 

  1. Predlog zamene neaktivnih funkcionera u Sacen International-u.

 

  1. Plan rada za period 01.jun do 31.decembra 2017.godine

 

  1. Tekuča pitanja

 

 Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak.Prisustvo sastanku je obavezno u slučaju sprečenosti obezbediti punomoćnu zamenu.

 

S postovanjem,

Prof.Dr Dragan Gligorijević, predsednik

"SACEN INTERNATIONAL"


Sacen International

Međunarodni centar za razvoj turizma i ugostiteljstva

Dr Ivana Ribara br.77/3,
11070 Novi Beograd

tel: +381 (0)11 215 45 45
tel: +381 (0)63 225 422

sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com

Prof.dr Dragan Gligorijević, 
Predsednik Sacen International-a

Copyright © 2016 Prof.dr Dragan Gligorijević sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com tel: +381 (0)63 225 422